Visualisatie

Visual thinking, visual notetaking, visual fasilitator, data visualisatie, zakelijk tekenen.

Visuele bijsluiter

Een alternatief op medicijn bijsluiters voor laaggeletterden en dyslecten

Handboek BNO

Interactieve boekcover