VISUELE FACILITATIE

Met elkaar tot ideeën komen

Ik faciliteer visuele en creatieve sessies voor klanten die aan de slag willen met een onderzoeksvraag die speelt binnen de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een probleem waar de organisatie tegenaan loopt, een verandering die doorgevoerd moet worden of een nieuwe strategie die ontwikkeld moet worden.

Tijdens deze sessies maken we gebruik van verschillende creatieve en visuele technieken en werkvormen om tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen. Ik geloof dat de kracht van visueel denken,- en werken ons helpt om op een andere manier naar vraagstukken te kijken en nieuwe ideeën te genereren.

Door middel van brainstorming, schetsen, moodboards en andere creatieve technieken brengen we het vraagstuk in kaart en werken we samen naar oplossingen toe. Het resultaat van deze sessies is niet alleen een concreet plan van aanpak, maar ook een gezamenlijk gevoel van betrokkenheid en eigenaarschap bij de oplossing van het probleem.