Design Thinking

Empathize, define, ideate, prototype and test.

Design thinking is een proces dat bedrijven en organisaties helpt bij het oplossen van complexe problemen en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen. Het proces bestaat uit vijf fasen: empathie, definitie, ideevorming, prototyping en testen.

Wanneer ik creatieve sessies organiseer, faciliteer en ontwerp neem ik het design thinking proces mee. Bij designsprints en hackathons ben ik aanwezig als visuele facilitator. Tijdens deze sessies leer ik deelnemers hoe ze Design thinking en visual thinking kunnen gebruiken om oplossingen te vinden voor complexe problemen.

Mijn sessies zijn gericht op het ontwikkelen van het probleemoplossend vermogen van mensen en het stimuleren van creativiteit en innovatie. Door middel van creatieve brainstormingtechnieken en samenwerkingsgerichte methoden, kunnen deelnemers hun ideeën en oplossingen verfijnen en uitvoeren.

Als facilitator zorg ik ervoor dat de sessies gestructureerd en resultaatgericht verlopen, en dat deelnemers het maximale uit de sessies halen. Door middel van Design thinking en visual thinking kunnen deelnemers hun probleemoplossend vermogen vergroten en innovatieve oplossingen bedenken voor complexe problemen.